Andrej Leitner

nezávislý poslanec
MsZ v Banskej Bystrici
volebný obvod č.3 – Rudlová, Sásová